kind-met-een-telraam

Met welke leeftijd kan een kind tellen?

Het beginnen met tellen is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. Hoewel het soms lijkt dat een kind pas leert te tellen wanneer hij of zij naar school gaat, leert het al cijfers zodra het de wereld om zich heen gaat verkennen.

Tellen wordt vaak als iets vanzelfsprekend beschouwd. Er is echter veel onderzoek gedaan naar waar ons vermogen als mens om wiskunde te leren vandaan komt. Sommige wetenschappers suggereren daarbij dat we allemaal met het aangeboren gevoel voor cijfers in onze hersenen worden geboren.

Voorbereidingen met je kind om te leren tellen

Het tellen van allerlei alledaagse voorwerpen in je huis kan al een heel goed begin zijn.  Zo kun je als ouders samen met je kind het tellen al gaan oefenen. Een kind kan zo bijvoorbeeld al een reeks van getallen herhalen en onthouden.

Dit werkt net zo goed als het zingen van het ABC. Liedjes kunnen immers een grote hulp zijn om kinderen te leren tellen. Een kind ontwikkelt in het algemeen zo tussen de twee en vier jaar het vermogen om het eigenlijke concept van tellen te begrijpen. Tegen de leeftijd van vier kunnen de meeste kinderen al tot 10 en/of hoger tellen.

Het opeenvolgend tellen van getallen

De mogelijkheid om getallen vanuit het geheugen op te zeggen, is het eenvoudigste getallen concept dat een kind kan ontwikkelen. Het bestaat in feite uit het opeenvolgend tellen van getallen. De meeste kinderen vinden het gemakkelijk om uit het hoofd te tellen. Deze vaardigheid begint zich meestal te ontwikkelen voordat een kind de cijfers herkent. Door uit het hoofd te tellen, telt een kind de getallen niet echt, maar zeggen ze de cijfers enkel op in de juiste volgorde. Het is een kernvaardigheid die met de eerste stappen van het leren rekenen verband houdt.

De telvaardigheid in kleine stappen

Je zult soms opmerken dat je peuter tijdens het tellen een aantal nummers overslaat, zoals van 3 naar 6 te springen. Het kind kan zo in een willekeurige volgorde getallen beginnen te zeggen. Dit is heel gewoon bij tweejarigen. Maak je echter geen zorgen, want ze beginnen nog maar net hun vaardigheden te ontwikkelen. 

Als het kind ouder wordt kunnen ze wel in de juiste volgorde getallen zeggen en tellen. Dit betekent dat ze deze nummers groeperen. Maar je zult zien dat wanneer jij je kleintje onderbreekt, het opnieuw moet beginnen in plaats van verder te gaan waar het gebleven was.

Kinderen van drie tot vier jaar kunnen doorgaans diverse objecten aanwijzen en tellen. Deze vaardigheid is zeer gemakkelijk met je kind te oefenen. Om hier bijvoorbeeld mee te beginnen, plaats je hun speelgoed in een rechte lijn en laat je jouw kleintje naar elk stuk speelgoed wijzen terwijl ze tellen. 

Wanneer kan een kind tot 100 tellen?

Tegen de leeftijd van drie en een half en daarna ontwikkelt een peuter de wiskundige vaardigheden die nodig zijn om in kleine hoeveelheden op te tellen en af te trekken, zoals 1+2 en 4-2. En tussen de leeftijd van 4 tot 5 beginnen kinderen met het terugtellen van diverse wiskundige berekeningen. Zoals van vijf tot één. Ze beginnen dan ook termen zoals eerste, tweede, derde, vierde, enzovoort te gebruiken. Het is een van de vaardigheden die kinderen in groep 1 gaan leren.  

Er volgt een grote leersprong in de rekenkunde als een kind 5 tot 6 jaar oud is. Het herkent dan patronen van objecten en identificeert ook een nummer in de secties van een reeks. Deze leeftijdsgroep leert dan ook vaak in nummerreeksen te tellen, beginnend bij willekeurige getallen in plaats van gewoon bij 1 te beginnen. Ze tellen nu van bijvoorbeeld 8 tot 12 of 16 tot 20.

Tot 100 tellen is een enorme mijlpaal. Zoals je net gelezen hebt, heeft dit echt zijn tijd nodig. Het tellen tot 100 kan vaak tussen de leeftijd van 3,5 tot 5,5 jaar beheerst worden. En zeker als je kleintje zes jaar is.

Het is nooit te vroeg om te beginnen met tellen met je kind. Je kind zal er absoluut dol op zijn. En als het kind eenmaal heeft leren tellen, dan zal het er zo enthousiast over zijn dat ze daarna gewoon alles wil gaan tellen!