Wat leert een kind in groep 1?

Als een kind vier jaar wordt, is het klaar om aan het basisonderwijs te beginnen. In Nederland en veel andere landen betekent dit dat ze in groep 1 komen van de basisschool. Wat leert een kind in deze eerste groep? We zullen bekijken welke items aan bod komen in het eerste jaar van de basisschool en welke vaardigheden de leerlingen beginnen te ontwikkelen.

Onderwijs aan kleuters met spel en praktische activiteiten

Kleuters leren door spel.

Een groot deel van de dag in groep één wordt besteed aan spelletjes spelen, liedjes zingen en rollenspellen in de themahoek. Door spelletjes te spelen leren ze veel nieuwe woorden over een bepaald thema. Ook leren ze daar om rekening met elkaar te houden.

Kleuters leren door te doen

Dit betekent dat er veel tijd besteed wordt aan praktische activiteiten. Met concreet materiaal zoals puzzels, kralen en houten cijfers en letter oefenen ze. Zo kunnen ze zien en ook voelen wat bijvoorbeeld het getal vijf betekent en hoe anders dit is als het getal 20.

Welke vaardigheden komen aan bod in groep 1?

De ontwikkeling van hun taal

In de loop van de tijd leren kleuters in groep 1 zo’n 3000 woorden bij de 2.500-4.000 die ze al kennen. Deze nieuwe woorden komen uit thema’s zoals de seizoenen, uit voorgelezen verhaaltjes en nieuwe liedjes. Ook leren de kinderen veel woorden van elkaar, zo ook de verschillende schelwoorden!

Het leren schrijven

Het schrijven van letters en getallen begint eigenlijk met natekenen. De volgorde of richting maakt nog niet uit. Een kleuter krabbelt van alles op papier en geeft je dit vel. Naar zijn gevoel heeft hij of zij zo een brief voor je geschreven.

Tellen door te herhalen

Soms kan een kleuter al tellen door een rij te herhalen. Ermee rekenen is nu nog een stap te ver. Ze leren wel om getal-symbolen te koppelen aan de aantallen.

De start met Engels

Op sommige scholen wordt al een begin gemaakt om spelenderwijs met Engels bezig te zijn. Dit gaat door middel van liedjes of plaatjes.

Bewegen en oriëntatie op kunst

Ook het bewegingsonderwijs en de kunstzinnige oriëntatie zorgen voor leuke activiteiten. Het is grappig om te zien dat elk kind zijn eigen wereldje heeft. De een wil graag voetballen, de ander wil graag leren rekenen. Ieder kind ontwikkelt zijn eigen vaardigheden op zijn eigen manier.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 1

Duidelijke structuur, duidelijke opdrachten

Groep 1 is het jaar waarin een kind moet leren met andere kinderen om te gaan en regels op te volgen. Ook een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen worden in deze periode ontwikkeld. Een goede leraar houdt hier rekening mee door structuur en duidelijkheid te bieden. Er zijn regelmatige routines zoals kringtijd en opruimtijd. Zo weet het kind wat er van hem of haar verwacht wordt

Omgaan met gevoelens

Tijdens vrij spel leren kinderen delen en om beurten te spelen. Ze leren ook hoe ze hun gevoelens op een gepaste manier kunnen uiten. Als een kind zich boos voelt, zal de leraar er met hem over praten. Dit wordt vaak gedaan met behulp van een gevoelensboek. Op deze manier leert het kind dat het oké is om boos te zijn, maar dat het niet oké is om te slaan. Echte driftbuien zullen bij kleuters steeds minder vaak voorkomen.

Aan het eind van het jaar heeft het kind grote vorderingen gemaakt. De kleuter kan nu eenvoudige commando’s opvolgen, tot 20 tellen en misschien zelfs zijn of haar naam schrijven. Op naar groep 2!